Priser på våre tannlegetjenester

Undersøkelse med røntgen ( 2 bilder) .......................................600

Akutt konsult.ink.resept............................................................ 600

Enkel rensing av tannstein.........................................................700

Hygienetilleg ..............................................................................................150

Røntgen

Panoramarøntgen - OPG.........................................................550

1 røntgen .....................................................................................100

Fyllingsterapi

Tannfarget fylling 1 flate ............................................................850

Tannfarget fylling 2 flater........................................................... 1050

Tannfarget fylling 3 flater ........................................................1250

Estetisk tannbehandling ..........................................................1 600

Rotfylling/Endo

1 kanal .....................................................................................2 500

2 kanaler ..................................................................................3500

3 kanaler ..................................................................................4700

Alternativt ved komplisert behandling, betales pr. medgått time

Rotspissamputasjon (enkelt) etter ref.,inkl. alt.......................4 000

Rotspissamputasjon (komplisert)etter ref.,inkl. alt.................5 000

Kroner/Broer/protese

Mk-krone/fasade/bropilar inkl. tanntekniker...........................5200

Helprotese(en kjeve).................................................................9500

Reparasjon av protese .............................................................2 000

Støpt konus .................................................................................................3200

Kromkobolt protese................................................................13000

Tanntrekking/kirurgi

Ukomplisert trekking av tann .....................................................1100

Komplisert trekking av tann ....................................................1300

Kirurgisk ekstraksjon, egenandel .............................................3000

Implantatbehandling

Implantat/krone inkl.tannteknikerkostnader ........................18 000

Hjemmebleking ........................................................................................2 800

Hard bittskine .........................................................................2 000

Bedøvelse/Anestesi

En bedøvelse .............................................................................200

Periodontal behandling

Periodontittbehandling, enkelseanse egenandel ................................700

NB! I noen tilfeller har du rett til å få dekket deler av tannlegeutgiftene dine fra Folketrygden / HELFO. Se egen side her om evt refusjon fra NAV/HELFO, eller spør oss på klinikken.Helfo