Tannkjøttbehandling

Tannkjøttet er støttestrukturen rundt tennene. Mellom tannkjøttet og tennene er det spalter som kalles tannkjøttslommer. Normalt har tennene en lomme som er 1 til 3 millimeter dyp. For å beholde et friskt tannkjøtt er det viktig å være grundig med tannhygiene og gå til regelmessig kontroll hos tannpleier eller tannlege.

Tannkjøttbetennelse - periodontitt

Dersom det dannes plakk rundt tennene, kan dette føre til gingivitt som er en enkel tannkjøttsbetennelse. Periodontitt er en mer alvorlig tannkjøttssykdom. Den angriper tannens festevev og gjør tannkjøttslommene dypere. Periodontitt kan gi lommer som er over 10 millimeter dype. Om tannkjøttslommene har blitt dypere, kan tannsten og plakk samles nede i lommene hvor man selv ikke kommer til. Her hjelper det ikke med med verken tannbørste, tannstikker eller andre hjelpemidler.

Dype tannkjøttslommer kan gi tannstillingsforandringer. Tennene kan kjennes løse, og se lengre ut. Den kroniske betennelsen kan bryte ned benet rundt tannen, og om man ikke får riktig behandling, løsner tannen gradvis. Røykere har tre ganger så høy risiko for å utvikle tannkjøttssykdommer enn ikke røykere.

Hvordan kan periodontitt oppdages?

Man kjenner ikke nødvendigvis smerte når man har periodontitt men tannkjøttet kan bli ømt, lett bløende og vedvarende hovent. Dårlig ånde og endret smak, samt langvarig tannpine er også tegn på periodontitt. Dårlig munnhygiene, røyking, stress, arvelige faktorer, samt enkelte sykdommer og medisiner kan forverre sykdommen. Ved å holde munn og tenner rene, og ved å ikke røyke, minsker man risikoen.

Hver gang du er inne til undersøkelse hos oss vil vi sjekke om du har friskt tannkjøtt. Hvis vi finner at du har tannkjøttsykdom anbefaler vi å sette i gang med behandling som skal stoppe utviklingen av sykdommen. Det er vanskelig å reversere skader som har skjedd, målet er å hindre at sykdommen blir verre.

Behandlingen innebærer opplæring av pasienten i å fjerne bakteriebelegg, nøye rens av tannstein og fjerning av ujevnheter. En forutsetning for at periodontitt skal tilhele, er at tannsten fjernes. Tannpleier renser og polerer derfor rotoverflatene. Dette er ofte vanskelig og tidkrevende, og må ofte må gjøres i flere omganger. Dette gjøres med spesialinstrumenter av en tannpleier. Dybden på tannkjøttslommene reduseres normalt med 2 til 3 millimeter de første månedene etter behandling. Etter dette reduseres ofte lommene med nok et par millimeter. Etter behandlingen bør pasienten ha lommedybder som er mindre enn 4 millimeter. For at resultatet skal være vellykket må pasienten være svært nøyaktig med munnhygienen. Dersom lommedybdene ikke minsker eller sykdommen kommer tilbake, er årsaken oftes at munnhygienen er for dårlig.

Etter en alvorlig periodontitt kan tannkjøttet trekke seg noe tilbake selv om det er tilhelet. Det kan medføre blottlagte tannhalser og større mellomrom mellom tennene.

Spesialist

Dersom sykdommen er vanskelig å behandle, henvises pasienten til periodontist; en spesialist i tannkjøttssykdommer. Av og til er det nødvendig å operere tannkjøttet for at betennelsen skal forsvinne og at man lettere skal kunne holde det rent. Utgifter til tannkjøttsbehandling dekkes delvis av HELFO.

Kontakt oss i dag for bestilling av time til tannkjøttbehandling.