Vi behandler tannkjøttbetennelse

Når plakk dannes rundt tennene kan dette før til gingivitt, en enkel tannkjøttbetennelse som også kan behandles på en enkel måte. Periodontitt som tannkjøttbetennelse er alvorligere fordi den angriper tannens festevev, noe som igjen fører til dypere tannkjøttslommer. Denne typen tannkjøttbetennelse kan gi lommer som er over 10 millimeter dype som tilsier at tannpuss og tannstikkere ikke vil ha noen effekt. Felles for begge disse tannkjøttbetennelsene er at behandling bør påbegynnes umiddelbart.

Når man har dype lommer kan tennene føles løse og de ser lengre ut. Dersom man ikke behandler denne type tannkjøttbetennelse er konsekvensen at tannen løsner gradvis. Det er også påvist at røykere har tre ganger så høy risiko i forhold til å utvikle tannkjøttbetennelse eller andre typer tannkjøttsykdommer.

Vi behandler tannkjøttbetennelse på pasienter fra Oslo og Akershus

Dersom du tror du lider av tannkjøttbetennelse, anbefaler vi at du tar kontakt med vår tannklinikk så fort som mulig. Bor du i Oslo eller Akershus er det bare å bestille en undersøkelse hos Lillestrøm tannklinikk og tannlegevakt. Tannkjøttbetennelse, på fagspråk kalt periodontitt, er en alvorlig tannkjøttssykdom.

Forebygging av tannkjøttbetennelse

Om man ikke ønsker å få tannkjøttbetennelse er det flere faktorer man kan ta hensyn til. Som nevnt er røykeslutt en god måte å forebygge tannkjøttbetennelse på. Videre skal man holde munn og tenner rene, samt at et jevnlig besøk hos en tannlege kan sørge for å oppdage eventuell tannkjøttbetennelse tidlig slik at man får en hurtig behandling.

Befinner du deg i Oslo eller Akershus og ønsker behandling for tannkjøttbetennelse er du velkommen til å ta kontakt med oss.