Priser på våre tannlegetjenester

Undersøkelse med røntgen ( 2 bilder) - 600 Kr

Akutt konsult.ink.resept - 600 Kr

Enkel rensing av tannstein - 700 Kr

Hygienetilleg - 150 Kr

Røntgen

Panoramarøntgen - OPG - 550 Kr

1 røntgen - 100 Kr

Fyllingsterapi

Tannfarget fylling 1 flate - 850 Kr

Tannfarget fylling 2 flater - 1050 Kr

Tannfarget fylling 3 flater - 1250 Kr

Estetisk tannbehandling - 1600 Kr

Rotfylling/Endo

1 kanal - 2500 Kr

2 kanaler - 3500 Kr

3 kanaler - 4700 Kr

Alternativt ved komplisert behandling, betales pr. medgått time

Rotspissamputasjon (enkelt) etter ref.,inkl. alt - 4000 Kr

Rotspissamputasjon (komplisert)etter ref.,inkl. alt - 5000 Kr

Kroner/Broer/protese

Mk-krone/fasade/bropilar inkl. tanntekniker - 5200 Kr

Helprotese(en kjeve) - 9500 Kr

Reparasjon av protese - 2000 Kr

Støpt konus - 3200 Kr

Kromkobolt protese - 13000 Kr

Tanntrekking/kirurgi

Ukomplisert trekking av tann - 1100 Kr

Komplisert trekking av tann - 1300 Kr

Kirurgisk ekstraksjon, egenandel - 3000 Kr

Implantatbehandling

Implantat/krone inkl.tannteknikerkostnader - 18000 Kr

Hjemmebleking - 2 800 Kr

Hard bittskine - 2000 Kr

Bedøvelse/Anestesi

En bedøvelse - 200 Kr

Periodontal behandling

Periodontittbehandling, enkelseanse egenandel - 700 Kr

NB! I noen tilfeller har du rett til å få dekket deler av tannlegeutgiftene dine fra Folketrygden / HELFO. Se egen side her om evt refusjon fra NAV/HELFO, eller spør oss på klinikken. Helfo